kerk en recht

reflecties van Klaas-Willem de Jong

In ieder geval? – 1

Op college sloegen we onlangs ord. 4-8-9 op. Deze bepaling heeft betrekking op situaties waarin de kerkenraad op enigerlei wijze de gemeente in de aanloop tot de definitieve besluitvorming dient te betrekken. Eerst worden twee situaties genoemd waarin de kerkenraad…
Lees meer

Delegatie aan het BMCV

Art. VI-8 PKO bepaalt: ‘Een ambtelijke vergadering kan uit haar midden een aantal leden aanwijzen die tezamen een breed moderamen vormen waaraan de ambtelijke vergadering de uitoefening van bepaalde bevoegdheden kan delegeren, volgens regels bij ordinantie gesteld.’ Heel praktisch betekent…
Lees meer