kerk en recht

reflecties van Klaas-Willem de Jong

Kerkelijke commissies

De commissie is in het plaatselijke kerkelijk leven, net als in bijvoorbeeld verenigingen, een bekende figuur. Denk bijvoorbeeld aan praktische zaken, als een commissie voor de zondagse bloemen. Soms wordt de commissie ingesteld om een voorstel uit te werken en…
Lees meer

Geordineerd

Zoals te verwachten was heeft het PKN-rapport Geroepen en gezonden. Ambt en diversiteit in de Protestantse Kerk in Nederland (verder in deze blog: rapport of ambtsrapport) de nodige reacties opgeroepen. Zo verschenen enkele kritische reacties in In de Waagschaal en…
Lees meer

Functies in de kerk

Wat zijn functies in de PKN in de zin van de Romeinse artikelen? Een student attendeerde mij op verschillen in de gehanteerde definities in de kerkorde en de commentaren daarop. Dat deed mij deze vraag stellen. Vreemde vraag misschien. Toch…
Lees meer

Werkelijk belang

Een van de basisbepalingen voor het starten van een bezwaarprocedure is ord. 12-3-1: ‘(…) iemand die is ingeschreven in een van de registers van een gemeente, zich bezwaard gevoelend door een besluit (…) kan – indien de bezwaarde meent door…
Lees meer