kerk en recht

Archief per Maand: februari 2024

Ambtsdragers tekort

De kerkorde biedt in ord. 4-6-5 een handreiking voor gemeenten die de kerkordelijk voorgeschreven minimumbezetting in de praktijk niet halen. In de praktijk: de situatie staat los van het besluit dat de kerkenraad voor wat betreft het aantal ambtsdragers heeft…
Lees meer