kerk en recht

Archief voor Auteur: kwdejong

kwdejong

Ernstige bezwaren

De term ‘ernstige bezwaren’ komt twee keer in de kerkorde voor. Hij staat in ord. 3-4-4 en 10-9-4. De eerste keer heeft het betrekking op beroepingswerk: ‘Een predikant tegen wiens vervulling ernstige bezwaren zijn gerezen kan (…) geen beroep in…
Lees meer

Ambtsdragers tekort

De kerkorde biedt in ord. 4-6-5 een handreiking voor gemeenten die de kerkordelijk voorgeschreven minimumbezetting in de praktijk niet halen. In de praktijk: de situatie staat los van het besluit dat de kerkenraad voor wat betreft het aantal ambtsdragers heeft…
Lees meer

Telt elke dienst?

Over het aantal kerkdiensten waarin een predikant in de Protestantse Kerk in Nederland geacht wordt voor te gaan Ieder jaar houdt de gemeente enkele oecumenische diensten. De voorgangers verdelen dan de taken. Dat betekent dat de predikant van de gemeente…
Lees meer