kerk en recht

Archief per Maand: januari 2020

Uitzonderlijke zorg

Ord. 5-8-1 bepaalt: ‘De zorg voor het kerkgebouw (…) berust bij het college van kerkrentmeesters.’ En, even verderop, in ord. 5-8-4: ‘Wanneer een kerkgebouw in gebruik is bij een wijkgemeente dient (…) in plaats van college van kerkrentmeesters wijkraad van…
Lees meer

Tucht over gastleden

Tucht is bepaald geen populair onderwerp in de PKN. Een studiedag vorig najaar leverde slechts enkele aanmeldingen op. Aan tucht zit een luchtje. Dat heeft verschillende oorzaken. Denk aan het feit dat het eigenlijk altijd gaat om onverkwikkelijke situaties, maar…
Lees meer