kerk en recht

Archief per Maand: oktober 2022

Delegatie aan het BMCV

Art. VI-8 PKO bepaalt: ‘Een ambtelijke vergadering kan uit haar midden een aantal leden aanwijzen die tezamen een breed moderamen vormen waaraan de ambtelijke vergadering de uitoefening van bepaalde bevoegdheden kan delegeren, volgens regels bij ordinantie gesteld.’ Heel praktisch betekent…
Lees meer