kerk en recht

Afkortingen

Afkortingen en boekverwijzingen

 • art.: artikel
 • Bos-Koffeman 2019: F. Tobias Bos en Leo J. Koffeman, Nieuwe toelichting op de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (Utrecht: KokBoekencentrum 2019).
 • DB II: Dienstboek. Een Proeve. Leven. Zegen. Gemeenschap. Voor de Protestantse Kerk in Nederland (Zoetermeer: Boekencentrum 2004).
 • GR: Generale Regeling
 • Vd Heuvel 1991: P. van den Heuvel, De Hervormde Kerkorde. Een praktische toelichting (Zoetermeer: Boekencentrum 1991)
 • Vd Heuvel 2001: P. van den Heuvel, De Hervormde Kerkorde. Een praktische toelichting (Zoetermeer: Boekencentrum 2001)
 • Vd Heuvel 2004: P. van den Heuvel, De toelichting op de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (Zoetermeer: Boekencentrum 2004)
 • Vd Heuvel 2013: P. van den Heuvel (red.), Toelichting op de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (Zoetermeer: Boekencentrum 2013)
 • HKO: Kerkorde van de Nederlandse Hervormde Kerk (1951, tenzij anders aangegeven)
 • ord.: ordinantie
 • ovb.: overgangsbepaling (in beginsel zoals opgenomen in de kerkorde-uitgave van 2013)
 • PKN: Protestantse Kerk in Nederland
 • PKO: Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (de op het moment van schrijven vigerende kerkorde, tenzij anders aangegeven)
 • PKO2004: Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (versie bij de inwerkingtreding op 1 mei 2004)
 • Toelichtingen: Toelichtingen bij de ontwerp-ordinanties behorende bij de ontwerp-kerkorde van de Verenigde Protestantse Kerk in Nederland (Zoetermeer: Boekencentrum 1997)

Laat een reactie achter