kerk en recht

reflecties van Klaas-Willem de Jong

Ambtsdragers tekort

De kerkorde biedt in ord. 4-6-5 een handreiking voor gemeenten die de kerkordelijk voorgeschreven minimumbezetting in de praktijk niet halen. In de praktijk: de situatie staat los van het besluit dat de kerkenraad voor wat betreft het aantal ambtsdragers heeft…
Lees meer

Telt elke dienst?

Over het aantal kerkdiensten waarin een predikant in de Protestantse Kerk in Nederland geacht wordt voor te gaan Ieder jaar houdt de gemeente enkele oecumenische diensten. De voorgangers verdelen dan de taken. Dat betekent dat de predikant van de gemeente…
Lees meer

In ieder geval? – 1

Op college sloegen we onlangs ord. 4-8-9 op. Deze bepaling heeft betrekking op situaties waarin de kerkenraad op enigerlei wijze de gemeente in de aanloop tot de definitieve besluitvorming dient te betrekken. Eerst worden twee situaties genoemd waarin de kerkenraad…
Lees meer