kerk en recht

Archief per Jaar: 2022

Delegatie aan het BMCV

Art. VI-8 PKO bepaalt: ‘Een ambtelijke vergadering kan uit haar midden een aantal leden aanwijzen die tezamen een breed moderamen vormen waaraan de ambtelijke vergadering de uitoefening van bepaalde bevoegdheden kan delegeren, volgens regels bij ordinantie gesteld.’ Heel praktisch betekent…
Lees meer

Predikant in de politiek

Enkele kanttekeningen vanuit het kerkrecht van de Protestantse Kerk in Nederland Deze dagen zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Hoe zit het met een predikant die de (gemeente)politiek in wil? Cruciaal is dan deze bepaling in de kerkorde: ‘Indien een predikant naast de…
Lees meer