kerk en recht

Kerk2025

Mobiliteit

Op vrijdag 21 april heeft de generale synode de nota ‘Naar een cultuur van mobiliteit‘ met een ruime meerderheid aangenomen. De plannen zullen nu verder worden uitgewerkt. Ik maak enkele kanttekeningen. Verschuivende invalshoek De mobilteit van predikanten brengt de gemoederen…
Lees meer